Vyhliadka na Košice z Hradovej

Pokoj a dobro, priatelia!

Po veľkých letných gifráckych akciách sme si v Košiciach urobili malý výlet na vyhliadkovú vežu na
Hradovej. Zišli sme sa z Košíc, Prešova a Kalše – niektorí sme sa poznali, niektorí sme sa narýchlo
zoznámili pred vlakovou stanicou – veď počas výletu bude čas a príležitosť spoznať sa…Nasadli sme na autobus a ako novodobí turisti sme sa vyviezli až na kopec. Aby sme však sv. Františkovi
neurobili úplne hanbu, posledný kilometer sme prešli peši. Vyšli sme na vyhliadkovú vežu a na chvíľu sa
vžili do pozície váčikov letáčikov a kochali sa z pohľadu na Košice a okolie z vtáčej perspektívy…
Blížil sa čas obeda, preto sme zišli dole a vydali sa na krátku prechádzku lesom a poľom a došli sme na
roztomilú záhradku, ktorú nám sprostredkovala rodina košických terciárov (za čo im úprimne ďakujeme).
Pripravili sme si chutný obed – boli sme dostatočne hladní, takže nám chutilo všetko a zjedli sme
takmer všetko. Potom prišiel hlavný bod programu: dohodli sme sa na stretkách počas budúceho roka.
Budeme sa stretávať vo štvrtky o pol šiestej (podvečer :o) ) v dome sestier františkánok na Moravskej
ulici 62. Samozrejme, že pozvaní sú aj tí, ktorí neboli na tomto výlete, ale majú chuť prichádzať na
spoločné stretnutia, spoznať nových ľudí, rozprávať sa o Bohu, živote, viere, vzťahoch, modliť sa, tešiť
sa zo spoločenstva…Nakoľko sa však nad našimi hlavami začali zbiehať mračná, poďakovali sme sa Bohu za dobrý obed a pekné
spoločenstvo a ponáhľali sa na autobus. Dážď nás veľmi nedobehol, lebo my sme úspešne dobehli na
zastávku , kde sme sa pred ním skryli. Doviezli sme sa do mesta, kde po daždi nebolo ani chýru a rozišli
sme sa každý svojím smerom… aby sme sa onedlho znovu mohli stretnúť…