Bratia v dome

  • Br. Jozef Čirák, OFM - kňaz, správca kostola a CNE, provinciálny vikár
  • Br. Anton Milan Kračunovský, OFM - kňaz
  • Br. Jaroslav Nitkulinec, OFM - diakon