Centrum novej evanjelizácie

Centrum novej evanjelizácie Jána Pavla II. sídli v historickej budove patriacej Reholi menších bratov františkánov.

Historický kláštor františkánov zo 17.storočia bol po zrušení mužských rehoľných spoločenstiev v období socializmu využívaný ako Charitný dom pre kňazov, o ktorých sa starali sestry vincentky.

Tento charitný domov fungoval v Beckove do marca 2013, kedy bol vrátený Reholi menších bratov františkánov.

Krátko potom zoskupenie nadšencov, ktorí neskôr založili o.z. JP II. prejavilo záujem o prenájom tejto nehnuteľnosti s cieľom vybudovať tu Centrum novej evanjelizácie, ktoré malo byť spoločným projektom laikov zo spoločenstva Lachaj roi a Rehole menších bratov františkánov. Chcelo tak odpovedať na potrebu novej evanjelizácie, ktorá bola témou biskupskej synody na jeseň 2012.

Tento prenájom bol uskutočnený 1.4.2013, kedy sa začala nová etapa histórie tohto miesta. Spoločenstvo Lachaj roj v spolupráci s bratmi františkánmi a ďalšími kňazmi postupne napĺňali toto miesto novým životom vo forme evanjelizačných podujatí ako Modlitby za uzdravenie (MZU začali v Hlohovci v roku 2008), či rôzne kurzy (Dedičia, Armáda kráľa – škola pre mužov, Vykroč z otroctva, Biblia a peniaze, Manželstvo v záruke). Okrem týchto podujatí sa priestory CNE poskytovali iným spoločenstvám na rôzne duchovné obnovy, tábory, teambuildingy.

Okrem evanjelizačnej služby bola cieľom o.z. JP II. aj starostlivosť o tento kláštor. Pravidelné brigády, ale aj investície do opráv, či rekonštrukcie niektorých častí budovy sa stali nevyhnutnou súčasťou bežného života CNE.

V CNE bol v roku 2016 zriadený filiálny dom s komunitou troch bratov. V novembri 2019 bodova CNE prešla opäť do plnej správy rehole františkánov. Komunita bratov prevzala zodpovednosť za budovu CNE, no predovšetkým za jeho evanjelizačný obsah, ktorý sa snaží rozvíjať v štýle františkánskej duchovnosti a potenciálu aktuálne pôsobiacich bratov.

Postupné opravy domu ako aj duchovná a evanjelizačná služba by boli nemysliteľné bez spolupráce priateľov CNE z Beckova a  širokého okolia.

Občianske združenie JP2

Občianske združenie Jána Pavla II. vzniklo v roku 2012 ako právny subjekt, ktorého cieľom bolo pôvodne zastrešiť službu angažovaných laikov z Hlohovca a okolia, združených v spoločenstve Lachaj roi v spolupráci s františkánmi, konkrétne s bratom Jaroslavom Leopoldom Jablonským OFM.

Okrem evanjelizačnej služby bola cieľom o.z. JP II. aj starostlivosť o františkánsky kláštor v Beckove, ktorý sa postupne predefinoval na Centrum novej evanjelizácie Jána Pavla II.

V súčasnosti toto občianske združenie reprezentuje laických spolupracovníkov pri Centre novej evanjelizácie Jána Pavla II. v Beckove (CNE). Jeho členmi sú angažovaní kresťania z Beckova, Hlohovca, Nového mesta nad Váhom a okolia.  OZ JP2 slúži zároveň ako podporná organizácia napomáhajúca získavania prostriedkov pre fungovanie (opravy) a evanjelizačnú činnosť  CNE.