Bl. Angely Salawovej, panny, členky 3. rádu

Narodila sa 9. septembra 1881 v mestečku Siepraw pri Krakove. Roku 1897 sa presťahovala do Krakova, aby sa ponížene oddala do služieb tamojšieho domu ako pomocníčka. Pochopila, že ju Boh povoláva dosiahnuť svätosť v laickom stave – aby sa pre spásu duší popri životných strastiach spájala aj s Kristovým utrpením. Stala sa členkou Tretieho rádu sv. Františka. Vynikala horlivou zbožnosťou, trpezlivosťou a chudobou a viedla panenský život. Boh ju obdaril mystickými zážitkami. Sú zaznamenané v Duchovnom denníku, ktorý si poslušne viedla. Zomrela v Krakove 12. marca 1922.

Večný Bože, vylej na nás ducha pokory a lásky, ktorým bola naplnená blahoslavená panna Angela, ktorá prijala a žila svoju svätú a tebe milú obetu; prosíme ťa, na jej príhovor nám dopraj, aby sme sa v objavovaní evanjeliového života vedeli pripodobniť tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi. Amen.

Text z liturgie hodín pre františkánsku rodinu.

#frantiskanskisvati #inspiracia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

pondelok

01.07.


utorok

02.07.


streda

03.07.

Sv. Tomáš, apoštol

Čítať viac

štvrtok

04.07.

Sv. Prokop, opát a vyznávač

Čítať viac

piatok

05.07.

Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia

Čítať viac

sobota

06.07.

Sv. Mária Gorettiová, panna a mučenica

Čítať viac

nedeľa

07.07.

Sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz a zakladateľ rádu

Čítať viac

pondelok

08.07.


utorok

09.07.


streda

10.07.


štvrtok

11.07.

Sv. Benedikt, opát

Čítať viac

piatok

12.07.


sobota

13.07.

Sv. Henrich II., cisár

Čítať viac

nedeľa

14.07.

Sv. Kamil de Lellis, kňaz a rehoľník

Čítať viac

pondelok

15.07.

Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

utorok

16.07.

Sv. Eliáš, prorok

Čítať viac

streda

17.07.

Sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci

Čítať viac

štvrtok

18.07.

Bl. Peter Pavol Gojdič, biskup a mučeník

Čítať viac

piatok

19.07.

Sv. Zlatica (Aurea)

Čítať viac

sobota

20.07.

Sv. Oľga, kňažná

Čítať viac

nedeľa

21.07.

Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

pondelok

22.07.

Sv. Mária Magdaléna

Čítať viac

utorok

23.07.

Sv. Brigita, kráľovná a rehoľníčka, spolupatrónka Európy

Čítať viac

streda

24.07.

Sv. Vladimír, knieža

Čítať viac

štvrtok

25.07.

Sv. Jakub, apoštol

Čítať viac

piatok

26.07.

Sv. Anna a Joachim, rodičia Panny Márie

Čítať viac

sobota

27.07.

Sv. Gorazd

Čítať viac

nedeľa

28.07.

Sv. Krištof, mučeník

Čítať viac

pondelok

29.07.

Sv. Marta

Čítať viac

utorok

30.07.

Bl. Zdenka Schelingová

Čítať viac

streda

31.07.

Sv. Ignác, rehoľník

Čítať viac