Bl. Odorik z Pordenone, kňaz, misionár, člen 1.rádu

Bl. Odorik z Pordenone, nazývaný aj Oldřich Čech z Pordenone, bol synom žoldniera českého kráľa Přemysla Otakara II., ktorý slúžil vo vojenskej posádke vo Furlánsku, ktoré bolo pripojené k Českému kráľovstvu. Jeho matka pochádzala z Udine alebo jeho okolia. Odorik sa narodil v roku 1286, a keď mu bolo 15 rokov vstúpil do františkánskeho rádu menších bratov. Po ukončení štúdií sa začal pripravovať na dráhu misionára. Odišiel do lesov v kraji Provence, kde žil ako asketa, postil sa a rozjímal. Keď usúdil, že je pripravený na budúcnosť, ktorú si zvolil, teda dráhu misionára, navrátil sa do kláštora a po návrate bol vysvätený za kňaza. Jeho misionárske cesty viedli z Benátok cez Stredozemné more k Čiernemu moru a ďalej do Perzie a Číny. Počas 14 rokov navštívil mnoho krajín, o niektorých z nich nemali vtedy ľudia v Európe žiadne informácie. Prešiel okolo posvätnej hory Ararat, ďalšia cesta viedla k Perzskému zálivu, doputoval cez Indiu a Sumatru na Borneo, Jávu a Filipíny. V roku 1325 dorazil na územie dnešnej Číny, ktoré bolo vtedy pod nadvládou mongolskej ríše. Z Číny sa Oldřich vydal na cestu do Tibetu. Dorazil až do Lhasy. Stal sa tak prvým známym Európanom a jedným z prvých katolíckych misionárov, ktorý sa dostal do Tibetu a ktorého spis bol hlavným zdrojom informácií o Tibete až do konca 18. storočia. Môžeme ho teda prirovnať k známejšiemu cestovateľovi a jeho súčasníkovi, ktorým bol Marco Polo. Odoriko zomrel v severotalianskom Udine v roku 1331 a je mu pripisovaných 70 zázrakov, ktoré sa začali diať už v priebehu jeho pohrebu. 3. júla 1755 bol Odorik z Pordenone pápežom Benediktom XIV. blahorečený

Všemohúci Bože, ktorý si skrze apoštolskú horlivosť blahoslaveného Odorika rozšíril svoju Cirkev evanjeliovým svetlom o mnohé východné národy; daj, prosíme, aby sme na jeho príhovor zostávali pevní vo viere a vytrvávali v nádeji, ktorú nám evanjelium ponúka. Amen.

Text z webu: https://www.hks.re/wiki/odorik_z_pordenone

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

pondelok

01.07.


utorok

02.07.


streda

03.07.

Sv. Tomáš, apoštol

Čítať viac

štvrtok

04.07.

Sv. Prokop, opát a vyznávač

Čítať viac

piatok

05.07.

Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia

Čítať viac

sobota

06.07.

Sv. Mária Gorettiová, panna a mučenica

Čítať viac

nedeľa

07.07.

Sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz a zakladateľ rádu

Čítať viac

pondelok

08.07.


utorok

09.07.


streda

10.07.


štvrtok

11.07.

Sv. Benedikt, opát

Čítať viac

piatok

12.07.


sobota

13.07.

Sv. Henrich II., cisár

Čítať viac

nedeľa

14.07.

Sv. Kamil de Lellis, kňaz a rehoľník

Čítať viac

pondelok

15.07.

Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

utorok

16.07.

Sv. Eliáš, prorok

Čítať viac

streda

17.07.

Sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci

Čítať viac

štvrtok

18.07.

Bl. Peter Pavol Gojdič, biskup a mučeník

Čítať viac

piatok

19.07.

Sv. Zlatica (Aurea)

Čítať viac

sobota

20.07.

Sv. Oľga, kňažná

Čítať viac

nedeľa

21.07.

Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

pondelok

22.07.

Sv. Mária Magdaléna

Čítať viac

utorok

23.07.

Sv. Brigita, kráľovná a rehoľníčka, spolupatrónka Európy

Čítať viac

streda

24.07.

Sv. Vladimír, knieža

Čítať viac

štvrtok

25.07.

Sv. Jakub, apoštol

Čítať viac

piatok

26.07.

Sv. Anna a Joachim, rodičia Panny Márie

Čítať viac

sobota

27.07.

Sv. Gorazd

Čítať viac

nedeľa

28.07.

Sv. Krištof, mučeník

Čítať viac

pondelok

29.07.

Sv. Marta

Čítať viac

utorok

30.07.

Bl. Zdenka Schelingová

Čítať viac

streda

31.07.

Sv. Ignác, rehoľník

Čítať viac