Bl. Odorik z Pordenone, kňaz, misionár, člen 1.rádu

Bl. Odorik z Pordenone, nazývaný aj Oldřich Čech z Pordenone, bol synom žoldniera českého kráľa Přemysla Otakara II., ktorý slúžil vo vojenskej posádke vo Furlánsku, ktoré bolo pripojené k Českému kráľovstvu. Jeho matka pochádzala z Udine alebo jeho okolia. Odorik sa narodil v roku 1286, a keď mu bolo 15 rokov vstúpil do františkánskeho rádu menších bratov. Po ukončení štúdií sa začal pripravovať na dráhu misionára. Odišiel do lesov v kraji Provence, kde žil ako asketa, postil sa a rozjímal. Keď usúdil, že je pripravený na budúcnosť, ktorú si zvolil, teda dráhu misionára, navrátil sa do kláštora a po návrate bol vysvätený za kňaza. Jeho misionárske cesty viedli z Benátok cez Stredozemné more k Čiernemu moru a ďalej do Perzie a Číny. Počas 14 rokov navštívil mnoho krajín, o niektorých z nich nemali vtedy ľudia v Európe žiadne informácie. Prešiel okolo posvätnej hory Ararat, ďalšia cesta viedla k Perzskému zálivu, doputoval cez Indiu a Sumatru na Borneo, Jávu a Filipíny. V roku 1325 dorazil na územie dnešnej Číny, ktoré bolo vtedy pod nadvládou mongolskej ríše. Z Číny sa Oldřich vydal na cestu do Tibetu. Dorazil až do Lhasy. Stal sa tak prvým známym Európanom a jedným z prvých katolíckych misionárov, ktorý sa dostal do Tibetu a ktorého spis bol hlavným zdrojom informácií o Tibete až do konca 18. storočia. Môžeme ho teda prirovnať k známejšiemu cestovateľovi a jeho súčasníkovi, ktorým bol Marco Polo. Odoriko zomrel v severotalianskom Udine v roku 1331 a je mu pripisovaných 70 zázrakov, ktoré sa začali diať už v priebehu jeho pohrebu. 3. júla 1755 bol Odorik z Pordenone pápežom Benediktom XIV. blahorečený

Všemohúci Bože, ktorý si skrze apoštolskú horlivosť blahoslaveného Odorika rozšíril svoju Cirkev evanjeliovým svetlom o mnohé východné národy; daj, prosíme, aby sme na jeho príhovor zostávali pevní vo viere a vytrvávali v nádeji, ktorú nám evanjelium ponúka. Amen.

Text z webu: https://www.hks.re/wiki/odorik_z_pordenone

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

piatok

01.03.

Sv. Félix II., pápež


sobota

02.03.

Sv. Anežka Česká


nedeľa

03.03.

Sv. Kunigunda


pondelok

04.03.

Sv. Kazimír


utorok

05.03.

Sv. Ján Jozef z Kríža


streda

06.03.

Bl. Rozália (Ružena) Viterbská, panna


štvrtok

07.03.

Sv. Perpetua a Felicita, mučenice


piatok

08.03.

Sv. Ján z Boha, rehoľník


sobota

09.03.

Sv. Františka Rímska, rehoľníčka


nedeľa

10.03.

Sv. Makárius, biskup


pondelok

11.03.

Sv. Eulógius, mučeník


utorok

12.03.

Sv. Inocent I., pápež


streda

13.03.

Sv. Leander, biskup


štvrtok

14.03.

Sv. Matilda, kráľovná


piatok

15.03.

Sv. Klement Ján Mária Hofbauer, rehoľník


sobota

16.03.

Sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník


nedeľa

17.03.

Sv. Patrik, biskup


pondelok

18.03.

Sv. Cyril Jeruzalemský


utorok

19.03.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie


streda

20.03.

Sv. Gertrúda, rehoľníčka


štvrtok

21.03.

Sv. Serafion, biskup


piatok

22.03.

Bl. Klement August von Galen, biskup


sobota

23.03.

Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup


nedeľa

24.03.

Sv. Katarína Švédska, rehoľníčka


pondelok

25.03.

Zvestovanie Pána


utorok

26.03.

Sv. Emanuel, mučeník


streda

27.03.

Sv. Nikodém


štvrtok

28.03.

Sv. Soňa sv. Žofia Rímska, mučenica


piatok

29.03.

Bl. Bertold, pustovník


sobota

30.03.

Bl. Ľudovít z Casorie


nedeľa

31.03.

Sv. Balbína Rímska, panna a mučenica