Sv. Bernard z Corleone, rehoľník, člen 1.rádu

Bernard sa narodil v Corleone na Sicílii 6. februára 1605. Mladý pracoval ako obuvník. Mal herkulovskú postavu a konštitúciu, bol obávaným mužom, najmä keď vzal do ruky zbraň. Raz sa s kýmsi pohádal a od slov
prešli k činom; obaja vytasili meč a po krátkom zápase ten druhý bol ťažko zranený. Aby sa vyhol ľudskej spravodlivosti, Bernard ušiel do kostola a odvolával sa na ,,právo azylu”. Hoci ušiel ľudskej spravodlivosti, nemohol sa vyhnúť svojmu svedomiu. V samote a meditácii dlho uvažoval o spáchanom zločine a o celom svojom premárnenom, neužitočnom a rozháranom živote, v nenávisti voči druhým a škodlivým pre spásu vlastnej duše, ktorá je tým najcennejším, čo človek vlastní. Oľutoval to, prosil Boha i ľudí o odpustenie a dal sa na tvrdé pokánie. Aby napravil svoju minulosť, ako kajúcnik sa rozhodol pre rúcho menších bratov kapucínov. Opustil Corleone, ktoré mu pripomínalo jeho krvavú minulosť, a zaklopal na dvere kláštora v Caltanissette na Sicílii, kde ho prijali za rehoľníka.
Bol skutočne novým človekom, čo sa rozhodol dosiahnuť stále vyššiu
dokonalosť pokorou, poslušnosťou, prísnosťou. Spával na tvrdej zemi
vo svojej cele a nie dlhšie ako tri hodiny cez noc. Zväčšoval aj svoj pôst.
Aj keď nemal vzdelanie a nevedel čítať, dosiahol výšky kontemplácie,
poznal najhlbšie tajomstvá, uzdravoval choré telá, rozdával útechu a rady, prihováral sa modlitbami, ktorými získal hojné milosti. Trvalo to tridsaťpäť rokov, až do smrti. Ustavičná modlitba, obdivuhodná láska a synovská úcta k Nepoškvrnenej Panne boli tajomstvom jeho svätosti. Usiloval sa byť ako ukrižovaný Kristus. Vážne vzal evanjelium a usiloval sa ho žiť naplno. Dni jeho života boli výstupom k Bohu, apoštolátom navrátenia duší k Bohu.
Dňa 12. januára 1667 v Castelnuovo neďaleko Palerma po prijatí sviatosti zmierenia zomrel. Mal 62 rokov.

Všemohúci Bože, ty nám dávaš svätého Bernarda ako mimoriadny vzor pokánia konaného v opravdivej sile evanjelia; pomôž aj nám žiť na zemi v zriekaní sa časných vecí, aby sme boli hodní večnej odmeny. Amen.

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň

Udalosti tento mesiac

pondelok

01.07.


utorok

02.07.


streda

03.07.

Sv. Tomáš, apoštol

Čítať viac

štvrtok

04.07.

Sv. Prokop, opát a vyznávač

Čítať viac

piatok

05.07.

Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia

Čítať viac

sobota

06.07.

Sv. Mária Gorettiová, panna a mučenica

Čítať viac

nedeľa

07.07.

Sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz a zakladateľ rádu

Čítať viac

pondelok

08.07.


utorok

09.07.


streda

10.07.


štvrtok

11.07.

Sv. Benedikt, opát

Čítať viac

piatok

12.07.


sobota

13.07.

Sv. Henrich II., cisár

Čítať viac

nedeľa

14.07.

Sv. Kamil de Lellis, kňaz a rehoľník

Čítať viac

pondelok

15.07.

Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

utorok

16.07.

Sv. Eliáš, prorok

Čítať viac

streda

17.07.

Sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci

Čítať viac

štvrtok

18.07.

Bl. Peter Pavol Gojdič, biskup a mučeník

Čítať viac

piatok

19.07.

Sv. Zlatica (Aurea)

Čítať viac

sobota

20.07.

Sv. Oľga, kňažná

Čítať viac

nedeľa

21.07.

Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

pondelok

22.07.

Sv. Mária Magdaléna

Čítať viac

utorok

23.07.

Sv. Brigita, kráľovná a rehoľníčka, spolupatrónka Európy

Čítať viac

streda

24.07.

Sv. Vladimír, knieža

Čítať viac

štvrtok

25.07.

Sv. Jakub, apoštol

Čítať viac

piatok

26.07.

Sv. Anna a Joachim, rodičia Panny Márie

Čítať viac

sobota

27.07.

Sv. Gorazd

Čítať viac

nedeľa

28.07.

Sv. Krištof, mučeník

Čítať viac

pondelok

29.07.

Sv. Marta

Čítať viac

utorok

30.07.

Bl. Zdenka Schelingová

Čítať viac

streda

31.07.

Sv. Ignác, rehoľník

Čítať viac