Sv. Bernard z Corleone, rehoľník, člen 1.rádu

Bernard sa narodil v Corleone na Sicílii 6. februára 1605. Mladý pracoval ako obuvník. Mal herkulovskú postavu a konštitúciu, bol obávaným mužom, najmä keď vzal do ruky zbraň. Raz sa s kýmsi pohádal a od slov
prešli k činom; obaja vytasili meč a po krátkom zápase ten druhý bol ťažko zranený. Aby sa vyhol ľudskej spravodlivosti, Bernard ušiel do kostola a odvolával sa na ,,právo azylu”. Hoci ušiel ľudskej spravodlivosti, nemohol sa vyhnúť svojmu svedomiu. V samote a meditácii dlho uvažoval o spáchanom zločine a o celom svojom premárnenom, neužitočnom a rozháranom živote, v nenávisti voči druhým a škodlivým pre spásu vlastnej duše, ktorá je tým najcennejším, čo človek vlastní. Oľutoval to, prosil Boha i ľudí o odpustenie a dal sa na tvrdé pokánie. Aby napravil svoju minulosť, ako kajúcnik sa rozhodol pre rúcho menších bratov kapucínov. Opustil Corleone, ktoré mu pripomínalo jeho krvavú minulosť, a zaklopal na dvere kláštora v Caltanissette na Sicílii, kde ho prijali za rehoľníka.
Bol skutočne novým človekom, čo sa rozhodol dosiahnuť stále vyššiu
dokonalosť pokorou, poslušnosťou, prísnosťou. Spával na tvrdej zemi
vo svojej cele a nie dlhšie ako tri hodiny cez noc. Zväčšoval aj svoj pôst.
Aj keď nemal vzdelanie a nevedel čítať, dosiahol výšky kontemplácie,
poznal najhlbšie tajomstvá, uzdravoval choré telá, rozdával útechu a rady, prihováral sa modlitbami, ktorými získal hojné milosti. Trvalo to tridsaťpäť rokov, až do smrti. Ustavičná modlitba, obdivuhodná láska a synovská úcta k Nepoškvrnenej Panne boli tajomstvom jeho svätosti. Usiloval sa byť ako ukrižovaný Kristus. Vážne vzal evanjelium a usiloval sa ho žiť naplno. Dni jeho života boli výstupom k Bohu, apoštolátom navrátenia duší k Bohu.
Dňa 12. januára 1667 v Castelnuovo neďaleko Palerma po prijatí sviatosti zmierenia zomrel. Mal 62 rokov.

Všemohúci Bože, ty nám dávaš svätého Bernarda ako mimoriadny vzor pokánia konaného v opravdivej sile evanjelia; pomôž aj nám žiť na zemi v zriekaní sa časných vecí, aby sme boli hodní večnej odmeny. Amen.

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň

Udalosti tento mesiac

piatok

01.03.

Sv. Félix II., pápež


sobota

02.03.

Sv. Anežka Česká


nedeľa

03.03.

Sv. Kunigunda


pondelok

04.03.

Sv. Kazimír


utorok

05.03.

Sv. Ján Jozef z Kríža


streda

06.03.

Bl. Rozália (Ružena) Viterbská, panna


štvrtok

07.03.

Sv. Perpetua a Felicita, mučenice


piatok

08.03.

Sv. Ján z Boha, rehoľník


sobota

09.03.

Sv. Františka Rímska, rehoľníčka


nedeľa

10.03.

Sv. Makárius, biskup


pondelok

11.03.

Sv. Eulógius, mučeník


utorok

12.03.

Sv. Inocent I., pápež


streda

13.03.

Sv. Leander, biskup


štvrtok

14.03.

Sv. Matilda, kráľovná


piatok

15.03.

Sv. Klement Ján Mária Hofbauer, rehoľník


sobota

16.03.

Sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník


nedeľa

17.03.

Sv. Patrik, biskup


pondelok

18.03.

Sv. Cyril Jeruzalemský


utorok

19.03.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie


streda

20.03.

Sv. Gertrúda, rehoľníčka


štvrtok

21.03.

Sv. Serafion, biskup


piatok

22.03.

Bl. Klement August von Galen, biskup


sobota

23.03.

Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup


nedeľa

24.03.

Sv. Katarína Švédska, rehoľníčka


pondelok

25.03.

Zvestovanie Pána


utorok

26.03.

Sv. Emanuel, mučeník


streda

27.03.

Sv. Nikodém


štvrtok

28.03.

Sv. Soňa sv. Žofia Rímska, mučenica


piatok

29.03.

Bl. Bertold, pustovník


sobota

30.03.

Bl. Ľudovít z Casorie


nedeľa

31.03.

Sv. Balbína Rímska, panna a mučenica