Sv. Berard, kňaz a spoločníci, prví františkánski mučeníci

Sv. Berard sa uctieva spolu s ďalšími štyrmi rehoľníkmi z rádu sv. Františka Assiského. Sú to okrem Berarda ešte dvaja kňazi: Peter a Oto, ako aj dvaja rehoľní bratia: Akkurs a Adjut. Vo františkánskej reholi majú titul prvomučeníci, lebo ako prví z Františkových spoločníkov podstúpili mučenícku smrť za vieru.
Pochádzali z rozličných častí Talianska a krátko po založení františkánskej rehole sa stali jej členmi. V r. 1219 sa zúčastnili na prvej misionárskej výprave do Maroka medzi mohamedánov. Šli ta cez Španielsko a Portugalsko.
V španielskom meste Seville začali misionárske účinkovanie medzi moslimami. Vošli do ich mešít a tam začali horlivo ohlasovať evanjelium. No nie dlho. Mohamedovi vyznavači ich chytili, zbili a deportovali do Maroka. Serafínski misionári sa nedali znechutiť a dali sa kázať na horúcej africkej pôde. Znovu ich chytili, šľahali ich a predviedli ich pred panovníka, ktorý im zakriveným handžárom vlastnoručne odrezal hlavy. Bolo to 16. januára 1219. Keď sa sv. František dozvedel o ich smrti, zvolal: “Teraz už môžem s istotou povedať, že som mal päť Menších bratov”.
Zabitých misionárov previezli do mesta Coimbry v Portugalsku, kde ich slávnostne pochovali. Všeobecné nadšenie sa osobitne dotklo augustiniánskeho kňaza Fernanda z Lisabonu, ktorý požiadal o dovolenie prestúpiť do františkánskej rehole. Dostal ho a stal sa z neho jeden z najznámejších synov sv. Františka – sv. Anton Paduánsky.
Františkánskych prvomučeníkov vyhlásil za svätých pápež Sixtus IV. v auguste 1481.

Všemohúci Bože, sľubné začiatky Rádu menších bratov si posvätil hrdinskou smrťou tvojich svätých mučeníkov Berarda a jeho spoločníkov; ako si im dal odvahu podstúpiť smrť za teba, tak aj nám láskavo pomáhaj, aby sme ťa neohrozene vyznávali svojím životom. Amen.

Text z knihy:
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia Dobrej knihy 1992

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

piatok

01.03.

Sv. Félix II., pápež


sobota

02.03.

Sv. Anežka Česká


nedeľa

03.03.

Sv. Kunigunda


pondelok

04.03.

Sv. Kazimír


utorok

05.03.

Sv. Ján Jozef z Kríža


streda

06.03.

Bl. Rozália (Ružena) Viterbská, panna


štvrtok

07.03.

Sv. Perpetua a Felicita, mučenice


piatok

08.03.

Sv. Ján z Boha, rehoľník


sobota

09.03.

Sv. Františka Rímska, rehoľníčka


nedeľa

10.03.

Sv. Makárius, biskup


pondelok

11.03.

Sv. Eulógius, mučeník


utorok

12.03.

Sv. Inocent I., pápež


streda

13.03.

Sv. Leander, biskup


štvrtok

14.03.

Sv. Matilda, kráľovná


piatok

15.03.

Sv. Klement Ján Mária Hofbauer, rehoľník


sobota

16.03.

Sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník


nedeľa

17.03.

Sv. Patrik, biskup


pondelok

18.03.

Sv. Cyril Jeruzalemský


utorok

19.03.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie


streda

20.03.

Sv. Gertrúda, rehoľníčka


štvrtok

21.03.

Sv. Serafion, biskup


piatok

22.03.

Bl. Klement August von Galen, biskup


sobota

23.03.

Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup


nedeľa

24.03.

Sv. Katarína Švédska, rehoľníčka


pondelok

25.03.

Zvestovanie Pána


utorok

26.03.

Sv. Emanuel, mučeník


streda

27.03.

Sv. Nikodém


štvrtok

28.03.

Sv. Soňa sv. Žofia Rímska, mučenica


piatok

29.03.

Bl. Bertold, pustovník


sobota

30.03.

Bl. Ľudovít z Casorie


nedeľa

31.03.

Sv. Balbína Rímska, panna a mučenica