Sv. Berard, kňaz a spoločníci, prví františkánski mučeníci

Sv. Berard sa uctieva spolu s ďalšími štyrmi rehoľníkmi z rádu sv. Františka Assiského. Sú to okrem Berarda ešte dvaja kňazi: Peter a Oto, ako aj dvaja rehoľní bratia: Akkurs a Adjut. Vo františkánskej reholi majú titul prvomučeníci, lebo ako prví z Františkových spoločníkov podstúpili mučenícku smrť za vieru.
Pochádzali z rozličných častí Talianska a krátko po založení františkánskej rehole sa stali jej členmi. V r. 1219 sa zúčastnili na prvej misionárskej výprave do Maroka medzi mohamedánov. Šli ta cez Španielsko a Portugalsko.
V španielskom meste Seville začali misionárske účinkovanie medzi moslimami. Vošli do ich mešít a tam začali horlivo ohlasovať evanjelium. No nie dlho. Mohamedovi vyznavači ich chytili, zbili a deportovali do Maroka. Serafínski misionári sa nedali znechutiť a dali sa kázať na horúcej africkej pôde. Znovu ich chytili, šľahali ich a predviedli ich pred panovníka, ktorý im zakriveným handžárom vlastnoručne odrezal hlavy. Bolo to 16. januára 1219. Keď sa sv. František dozvedel o ich smrti, zvolal: “Teraz už môžem s istotou povedať, že som mal päť Menších bratov”.
Zabitých misionárov previezli do mesta Coimbry v Portugalsku, kde ich slávnostne pochovali. Všeobecné nadšenie sa osobitne dotklo augustiniánskeho kňaza Fernanda z Lisabonu, ktorý požiadal o dovolenie prestúpiť do františkánskej rehole. Dostal ho a stal sa z neho jeden z najznámejších synov sv. Františka – sv. Anton Paduánsky.
Františkánskych prvomučeníkov vyhlásil za svätých pápež Sixtus IV. v auguste 1481.

Všemohúci Bože, sľubné začiatky Rádu menších bratov si posvätil hrdinskou smrťou tvojich svätých mučeníkov Berarda a jeho spoločníkov; ako si im dal odvahu podstúpiť smrť za teba, tak aj nám láskavo pomáhaj, aby sme ťa neohrozene vyznávali svojím životom. Amen.

Text z knihy:
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia Dobrej knihy 1992

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

sobota

01.06.

Sv. Justín, mučeník

Čítať viac

nedeľa

02.06.

Sv. Marcelín a Peter, mučeníci

Čítať viac

pondelok

03.06.

Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci

Čítať viac

utorok

04.06.

Sv. Kvirín (Quirinius), biskup a mučeník

Čítať viac

streda

05.06.

Sv. Bonifác, biskup a mučeník

Čítať viac

štvrtok

06.06.

Sv. Norbert, biskup

Čítať viac

piatok

07.06.

Sv. Róbert, opát

Čítať viac

sobota

08.06.

Sv. Medard, biskup

Čítať viac

nedeľa

09.06.

Sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

pondelok

10.06.


utorok

11.06.

Sv. Barnabáš, apoštol

Čítať viac

streda

12.06.


štvrtok

13.06.

Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi

Čítať viac

piatok

14.06.


sobota

15.06.


nedeľa

16.06.


pondelok

17.06.


utorok

18.06.


streda

19.06.


štvrtok

20.06.


piatok

21.06.

Sv. Alojz, rehoľník

Čítať viac

sobota

22.06.

Sv. Ján Fišer, biskup, a sv. Tomáš Mórus, mučeníci

Čítať viac

nedeľa

23.06.


pondelok

24.06.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Čítať viac

utorok

25.06.


streda

26.06.


štvrtok

27.06.

Sv. Ladislav, kráľ

Čítať viac

piatok

28.06.

Sv. Irenej, biskup a mučeník

Čítať viac

sobota

29.06.

Sv. Peter a Pavol, apoštoli

Čítať viac

nedeľa

30.06.