Sv. Hyacinta Mariscotti, panna, členka 3.rádu

Hyacinta sa narodila vo Vignanelle neďaleko Viterba v roku 1595. Jej staršia sestra vstúpila do Kláštora svätého Bernardína z Viterba. Hyacinta neprejavovala nijaký sklon ku klauzúrnemu životu. Mala rada oslavy, kde mohla žiariť jej milota a elegancia. Jej otec, ustarostený pre jej svetského ducha, sa rozhodol umiestniť ju do kláštora spolu s jej sestrou. V kláštore nezmenila život. Keď ju otec navštívil, povedala mu: ,,Tu ma máš ako mníšku, ako si chcel, ale ja chcem žiť podľa môjho sociálneho postavenia.” Žiadala si samostatnú miestnosť, luxusne zariadenú nábytkom, špeciálne jedlá a zábavy, ktoré neboli vhodné pre rehoľníčku. Desať rokov žila v kláštore ako mladá šľachtičná. Raz ochorela. Poslali jej spovedníka. Keď brat uvidel ten luxus, odmietol vyspovedať takúto svetskú mníšku. Povedal: ,,Raj nebol stvorený pre pyšné a márnivé sestry.” ,,Potom,” odvetila mladica, ,,vstúpila som do rehole pre svoje zatratenie?” Spovedník jej odpovedal: ,,Musíš zmeniť svoje správanie a napraviť zlý príklad, ktorý si dala svojim spolusestrám.” Dojatá týmito slovami Hyacinta dlho plakala. Potom vzala doslova spovedníkove slová. Chcela napraviť zlý príklad a stala sa nielen dokonalou rehoľníčkou, ale svätou františkánkou. Pýchu zmenila na trpezlivosť, ambície na pokoru. Jej zbožnosť nadobudla impulz a horlivosť. Cvičila sa v láske plná jemnej oddanosti svojim spolusestrám a obyvatel’om Viterba, ktorým pomáhala pri každej príležitosti. Zaviedla pobožnosť štyridsiatich hodín počas troch posledných dní fašiangu, aby pritiahla Božiu milosť na ľudí rozptýlených zábavami. Okolo Hyacinty kvitli kvety lásky, zázrakov a divov. Dostala dar proroctva. Zanechala malý autobiografický denník s krátkymi myšlienkami, ktoré odrážajú jej spiritualitu, živenú eucharistickou zbožnosťou, dychtivým smädom po umŕtvovaní, mariánskou úctou a túžbou viesť duše k dokonalosti.
Dňa 30. januára 1640 zomrela vo veku 45 rokov.

Všemohúci Bože, vo svätej panne Hyacinte si roznietil vrúcnu lásku k tebe a dal si ju za príklad ustavičného umŕtvovania; na jej príhovor nám daj, aby sme oplakávali svoje hriechy a zotrvávali v tvojej láske. Amen.

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň
Vydavateľstvo Serafín

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

piatok

01.03.

Sv. Félix II., pápež


sobota

02.03.

Sv. Anežka Česká


nedeľa

03.03.

Sv. Kunigunda


pondelok

04.03.

Sv. Kazimír


utorok

05.03.

Sv. Ján Jozef z Kríža


streda

06.03.

Bl. Rozália (Ružena) Viterbská, panna


štvrtok

07.03.

Sv. Perpetua a Felicita, mučenice


piatok

08.03.

Sv. Ján z Boha, rehoľník


sobota

09.03.

Sv. Františka Rímska, rehoľníčka


nedeľa

10.03.

Sv. Makárius, biskup


pondelok

11.03.

Sv. Eulógius, mučeník


utorok

12.03.

Sv. Inocent I., pápež


streda

13.03.

Sv. Leander, biskup


štvrtok

14.03.

Sv. Matilda, kráľovná


piatok

15.03.

Sv. Klement Ján Mária Hofbauer, rehoľník


sobota

16.03.

Sv. Ján Sarkander, kňaz a mučeník


nedeľa

17.03.

Sv. Patrik, biskup


pondelok

18.03.

Sv. Cyril Jeruzalemský


utorok

19.03.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie


streda

20.03.

Sv. Gertrúda, rehoľníčka


štvrtok

21.03.

Sv. Serafion, biskup


piatok

22.03.

Bl. Klement August von Galen, biskup


sobota

23.03.

Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup


nedeľa

24.03.

Sv. Katarína Švédska, rehoľníčka


pondelok

25.03.

Zvestovanie Pána


utorok

26.03.

Sv. Emanuel, mučeník


streda

27.03.

Sv. Nikodém


štvrtok

28.03.

Sv. Soňa sv. Žofia Rímska, mučenica


piatok

29.03.

Bl. Bertold, pustovník


sobota

30.03.

Bl. Ľudovít z Casorie


nedeľa

31.03.

Sv. Balbína Rímska, panna a mučenica