Sv. Salvatora z Horty, rehoľníka, člena 1. rádu

Narodil sa v decembri 1520 v chudobnej rodine v Španielsku v Santa Colomba de Farnés neďaleko Gerony. Po celý život zostal chudobný. Vo veľmi mladom veku osirel a opustil svoju rodnú zem. V Barcelone si
hľadal prácu. Vyučil sa tam za obuvníka, aby uživil seba aj svoju mladšiu sestru Blasiu. Keď sa sestra vydala, Salvator mohol konečne nasledovať svoje rehoľné povolanie. Z Barcelony odišiel do Montserratu, kde
ho prijali benediktíni, ktorí očakávali, že sa stane jedným z bratov. Salvator však miloval chudobu a poníženosť, a preto neprijal benediktínsky
habit, ale františkánsky.
Dňa 3. mája 1551 ho prijali do kláštora v Barcelone, kde čoskoro vzbudil pozornosť rehoľníkov pre svoju veľkú zbožnosť. Určili mu najnižšie a najnamáhavejšie práce. Okolo najponíženejšieho brata kláštora
sa začali konať stále častejšie a senzačnejšie zázraky. Veľmi skoro sa
stretol s neporozumením svojich spolubratov a s nepriateľstvom svojich predstavených. Mysleli si, že dedinský brat bol posadnutý diablom. Oddelili ho a vykonali na ňom exorcizmus, aby ho oslobodili od démona.
Ale zázraky pokračovali a zmätený prípad bol podaný na inkvizíciu, ktorá sa k veci nedokázala vyjadriť. Naopak, l’ud bol triezvejší na rozpoznanie vyžarovania svätosti. Okolo podozrivého a opovrhnutého brata sa čoskoro zhromaždil celý dav núdznych, chorých, zarmútených,
medzi ktorými sa rozmnožovali zázračné príbehy. Aby Salvatora vymanili z ľudovej zvedavosti, premiestňovali ho z kláštora do kláštora. Na svojej dlhej púti vždy zostával vyrovnaný, spokojný so svojou prácou
as horlivou modlitbou. Z Tortosy ho poslali do Bellpuigu, odtiaľ na dvanásť rokov do Horty a odtiaľ potom ho poslali do Reusu, kde ho zastihlo nové prenasledovanie. Naposledy ho premiestnili do Barcelony, do sídla inkvizície. Keď sa už v Španielsku nedali ukryť jeho zázraky, poslali ho na Sardíniu do Kláštora svätej Márie od Ježiša. Bola to jeho posledná zastávka bolestnej kalvárie, kde napokon našiel pravý azyl pokoja. Zomrel štyridsaťsedemročný v Cagliari 18. marca 1567. Jeho hrob sa stal známym pre jeho zázraky.

 

Bože, svetlo veriacich a pastier duší, ty si dal Cirkvi svätého Salvatora, aby živil tvoj ľud Božím slovom a poučoval ho vlastným príkladom; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme si zachovali vieru, ktorú hlásal slovom, a kráčali cestou, ktorú ukazoval skutkami. Amen.

 

Text z knihy: Františkánski svätí na každý deň
Vydavateľstvo Serafín

#frantiskánskisvätí #inšpirácia #pre #teba #pokojadobro

Udalosti tento mesiac

pondelok

01.04.


utorok

02.04.

Sv. František z Paoly, pustovník


streda

03.04.


štvrtok

04.04.


piatok

05.04.


sobota

06.04.


nedeľa

07.04.

Sv. Ján Krstiteľ de la Salle, rehoľník a kňaz


pondelok

08.04.

Sv. Beáta, rehoľníčka


utorok

09.04.


streda

10.04.


štvrtok

11.04.


piatok

12.04.


sobota

13.04.


nedeľa

14.04.


pondelok

15.04.


utorok

16.04.

Sv. Bernadeta, panna a rehoľníčka


streda

17.04.


štvrtok

18.04.

Sv. Valér, biskup


piatok

19.04.

Sv. Lev IX., pápež


sobota

20.04.

Sv. Marcel, pápež


nedeľa

21.04.

Narodil sa 22. decembra v početnej rodine, ktorá vlastnila statok vo Venushofe v údolí Rotta v diecéze Passau. Od šestnástich […]

Sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi


pondelok

22.04.


utorok

23.04.

Sv. Vojtech, biskup a mučeník


streda

24.04.

Sv. Juraj, mučeník


štvrtok

25.04.

Sv. Marek, evanjelista


piatok

26.04.

Sv. Anaklét (Klétus), pápež a mučeník


sobota

27.04.

Sv. Jaroslav, mučeník


nedeľa

28.04.

Sv. Zita, panna


pondelok

29.04.

Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka


utorok

30.04.

Sv. Pius V., pápež