Z hlbín volám k Tebe, Pane

Z hlbín našej ľudskej biedy – nielen teraz v Advente, ale počas celého nášho pozemského života – voláme k Bohu, […]

Zbierka na ozvučenie kostola v Prešove

Vzhľadom na sťažnosti a neustále problémy s ozvučením v kostole sme sa rozhodli pristúpiť ku jeho celkovej výmene. Keďže je […]

“Misijný” recept brata Lorenza

Kto pozná brat Vavrinca, nasledujúce riadky ho neprekvapia… kto nepozná môže si urobiť obraz 🙂 Pane vďaka Ti za všetkých […]