Z pustovne …

Dva týždne s napadnutím snehu, v krajine akoby zanikli zvuky a nastal pokoj … sme na pustatine, len raz za […]

Z hlbín volám k Tebe, Pane

Z hlbín našej ľudskej biedy – nielen teraz v Advente, ale počas celého nášho pozemského života – voláme k Bohu, […]

Ozveny z pustovne

Veľký reťazec bytia, ktorý nemožno od seba odtrhnúť sa v pustovní prežíva hmatateľne a učí o sebe každého kto sem […]