Aktualita

Predmanžeslký kurz v Poltári

Snúbencom z Fiľakova i okolia ponúkame do pozornosti Prípravu na manželstvo formou víkendového kurzu, ktorý pravidelne organizuje farnosť Poltár. Ide […]
Aktualita

Pôst u františkánov v Bratislave 2024

… pozývame na prežívanie pôstneho obdobia k nám františkánom … začíname už v stredu 14. februára o 19:30 hod. mládežníckou svätou omšou a značením […]
Zamyslenie

Noc bez svedkov na La Verne pred 800 rokmi

O noci, ktorá zmenila dejiny františkánstva a tak trochu aj sveta, rozpráva devätnásta epizóda fresiek v Hornej bazilike v Assisi. […]
Zamyslenie

Aká je vlastne františkánska spiritualita?

Zakladateľom františkánskej školy spirituality v jej základoch je svätý František Asiský (1181-1226), ale vypracovali ju veľkí františkánski teológovia, predovšetkým svätý […]