Toto je Regula! (2.)

Naša cesta pokračuje objavovaním podstatných prvkov úradného dokumentu františkánov: Potvrdenej reguly, ktorá sa tento mesiac dožíva 800 rokov.
Ako sme konštatovali v predchádzajúcom článku, blíži sa 29. november, dátum rozhodujúcej pápežskej buly Solet Annuere, ktorou bola definitívne potvrdená Regula menších bratov, napísaná sv. Františkom. Pripomenuli sme si historický vývoj dokumentu a teraz sa pozrieme na jej základné prvky.

Na týchto fundamentálnych pilieroch dodnes stojí charizma svätca z Assisi. Charizma, ktorá práve vďaka tejto Regule už osem storočí prináša ovocie.

František ako prvé vštepil do Reguly lásku ku Kristovi a jeho evanjeliu. A to natoľko, že z celého srdca túžil napodobňovať svojho dobrého Pána, pripodobňovať sa mu, mať to isté zmýšľanie, tie isté city; túžil sa stať takmer jeho „fotokópiou“ v jeho miernom a pokornom spôsobe.

Ako Ježiš

Regula a život menších bratov je:
zachovávať sväté evanjelium nášho Pána Ježiša Kristaživotom v poslušnosti, bez majetku a v čistote. (I. kapitola)
Regulou je nasledovanie Krista, ktorého prítomnosť napĺňala a formovala život Františka a jeho bratov. Ježiš, ktorý sa daroval v pokornej láske na kríži, je priateľom na ceste a učiteľom života, ich referenčným bodom. On je pre Františka „formou“ a jedinou „normou“ života. Poslušnosť, chudoba a čistota sú tri rozmery, v ktorých sa evanjeliový život zjavuje natoľko, že môže povedať: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2,20)
Nasledovanie Pána sa zhoduje s evanjeliovým svedectvom: povzbudzuje nás zdieľať so všetkými pokoj a radosť, v postoji starostlivosti a rešpektu voči každému bratovi a sestre, aj voči všetkým stvoreniam.

Minorita

Keď bratia pôjdu svetom, nech sa nehádajú, neškriepia o slová ani nech neposudzujú iných, ale nech sú tichí, pokojní a skromní, láskaví a pokorní a nech s každým úctivo hovoria, ako sa svedčí. (III. kapitola)

František nazýva tých, ktorí sa inšpirujú jeho životnou voľnou „menšími bratmi“, aby sa naučil, že pravá láska znamená urobiť sa „menšími“ voči druhým.
Od Ježiša sa naučil byť bratom a služobníkom všetkých; odstránil zo svojho srdca kontrast „priateľ – nepriateľ“: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. (Mt 5, 44-45) Milujte sa navzájom ako som ja miloval vás. (Jn 15, 12)

Fra Fabio Turrisendo

 

Zdroj: https://www.vocazionefrancescana.org/2023/11/la-regola-di-francesco-per-seguire-gesu.html