Spos

Svätý František a vtáčiky

Svätý František a vtáčky Je jar, príroda ožíva; vtáčky sa ozývajú spevom, zahniezďujú, objavujú sa prvé mláďatá; vtáčky majú dokonca […]
Zamyslenie

Noc bez svedkov na La Verne pred 800 rokmi

O noci, ktorá zmenila dejiny františkánstva a tak trochu aj sveta, rozpráva devätnásta epizóda fresiek v Hornej bazilike v Assisi. […]
Zamyslenie

Aká je vlastne františkánska spiritualita?

Zakladateľom františkánskej školy spirituality v jej základoch je svätý František Asiský (1181-1226), ale vypracovali ju veľkí františkánski teológovia, predovšetkým svätý […]
Misia

Farské misie s františkánmi v roku 2024

Na začiatku tohto kalendárneho roku, 9.januára 2024, sa v Beckove stretol bratský tím františkánskych ľudových misií na koordinačnom a plánovacom […]
Zamyslenie

Stigmy svätého Františka

Potom ako mnoho rokov rozjímal nad krížom a rozvíjal v sebe stále väčšiu citlivosť na Kristovo utrpenie až do tej miery, že […]
Zamyslenie

Spiritualita hviezdy

Buď pochválený, môj Pane, za … hviezdy; na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne … (PieSln 5) Nemohli nebyť […]
Zamyslenie

Toto je Regula! (4)

29. novembra 1223-2023: všetko najlepšie „regula a život“ menších bratov! Predstavujeme ďalšie dva piliere spôsobu života, ktorý slávi 800 rokov. […]