Stretnutie stálej formácie v Beckove

V dňoch 3.-5.decembra sa v Beckove v Centre novej evanjelizácie uskutočnilo stretnutie stálej formácie na tému čistota. Tému lektoroval a […]

Adventné tvorenie v CNE

Po druhýkrát sme u nás v CNE Beckov s podporou ZŠ Beckov zorganizovali adventné tvorivé dielne na prípravu symbolu nadchádzajúceho […]

Adventné koncerty 2023 v CNE Beckov

Milí naši priatelia, chceme vás čo najsrdečnejšie pozvať na nedeľné Adventné koncerty do Františkánskeho kostola v Beckove. Prvé tri adventné […]

Adventný tvorivý podvečer v CNE

Vo štvrtok 30.11.2023 vás v spolupráci so Základnou školou v Beckove pozývame na druhý ročník spoločného tvorenia a výrobu adventných […]